Konec podpory Xamarinu. V Quanti máme řešení.

Quanti principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti

V Quanti si uvědomujeme, že úspěch a inovace v oblasti IT nespočívají pouze ve vývoji špičkových technologií, ale také ve schopnosti přispívat k lepší a udržitelnější společnosti. Ať už se jedná o přístup k našim vlastním lidem, klientům, komunitám či životnímu prostředí kolem nás, podnikáme zodpovědně a s cílem vytvářet pozitivní přidanou hodnotu za hranice jejího tradičního ekonomického chápání.

Náš přístup zhmotňujeme prostřednictvím následujících principů, které jsou silně zakořeněné v Quanti DNA.

Lidé na první místě

Alfou a omegou Quanti jsou lidé. Vytváříme inkluzivní pracovní prostředí, kde je každý respektován a ceněn. Je pro nás zásadní, aby Quanti bylo místem, kde je každý hlas slyšet a systematicky tedy budujeme otevřenou firemní kulturu. V dnešním světě plném mnoha vjemů působících na psychiku člověka je zároveň důležité dbát na mentální hygienu; našim zaměstnancům poskytujeme přístup ke zkušeným psychologům, které mohou kdykoliv využít. Spokojenost našich lidí neustále monitorujeme a snažíme se přizpůsobit kulturu i firemní prostředí jejich potřebám.

Pomoc druhým

Zároveň se aktivně zapojujeme do života komunit, ve kterých působíme. Každý rok věnujeme část našich kapacit podpoře neziskového sektoru a poskytujeme mu technologie, díky kterým může mnohem efektivněji působit tam, kde je to potřeba. Zároveň aktivně působíme v akademické sféře, kde přinášíme studentům vhled do praktických částí softwarového vývoje. Dáváme jim také možnost v Quanti získat první opravdové pracovní zkušenosti, které mohou využít jako zásadní odrazový můstek v jejich kariéře, ať už se ji následně rozhodnou rozvíjet přímo v Quanti (o což se vždy snažíme), anebo jinde.

Snaha o zlepšování společnosti, ve které žijeme, se propisuje i do našeho komerčního působení. Aktivně vyhledáváme klienty, pro které můžeme vyvíjet produkty se společenskou přidanou hodnotou. Od aplikací pro hasičské sbory a kulturní památky přes edukativní software nebo například rozpoznávání mezi originálem fotky a její upravenou podobou. Cíleně si v tomto typu partnerství budujeme kompetence a klientům, kteří mění svět kolem nás k lepšímu, se snažíme být pevnou technologickou oporou. Náš závazek podporujeme tím, že tyto služby nabízíme za zvýhodněných podmínek.

Respekt k životnímu prostředí

Čím více Quanti roste, tím více se musíme zabývat dopadem, který má naše podnikaní na prostředí kolem nás. Udržitelnost pro nás není jen slovo, ale základní princip, který řídí naše každodenní rozhodování, ať už se jedná o cestování za klienty, odpadové hospodářství v našich kancelářích anebo catering na našich akcích. Všechny naše fyzické aktivity, které zanechávají ekologickou stopu v životním prostředí se snažíme dělat co nejšetrněji a náš cíl je se v tomto neustále zlepšovat a jít příkladem.

Etické a transparentní řízení

Rozhodovací procesy jsou klíčové k udržitelnému rozvoji a správnému směřování jakékoliv firmy. Quanti má plochou organizační strukturu navrženou pro umožnění co nejširšího konsenzu, ať už se jedná o provozní nebo strategická rozhodnutí. Rozhodování je otevřené a transparentní a veškerá zásadní rozhodnutí jsou efektivně komunikována napříč celou firmou.

Ve správném řízení Quanti nám pomáhá integrovaný systém managementu (ISM) adoptovaný na základě sytému norem ISO.

Platné od 13.1.2023
Schválil Václav Podlipný