Konec podpory Xamarinu. V Quanti máme řešení.

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Informace pro oznamovatele

Společnost Quanti s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (171/2023 Sb.). Pokud máte podezření na protiprávní jednání ve společnosti Quanti, můžete ho nahlásit právě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Kdo může oznámení udělat

Přijímáme oznámení od fyzických osob, které se o nahlašovaném protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s prací pro Quanti, konkrétně v souvislosti s výkonem zaměstnání (včetně DPP a DPČ), dobrovolnické činnosti nebo stáže u Quanti.

Jaká podezření lze oznámit

Okruh protiprávních jednání, která lze oznamovat, určuje zákon o ochraně oznamovatelů. Jedná se o všechny trestné činy a přestupky s horní hranicí pokuty alespoň 100.000 Kč. Dále lze oznamovat podezření na porušení některých českých nebo evropských předpisů, například v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti výrobků, ochrany spotřebitele, atd.

Jak lze podezření oznámit

Oznámení můžete provést některým z následujících způsobů:

  • Přes formulář na adrese www.quanti.cz . Tento způsob oznámení preferujeme, protože se ihned dostane k odpovědné osobě i s podklady.
  • Ústně na telefonním čísle 777 165 134, což je přímé telefonní číslo primární prověřené osoby.
  • Osobně u příslušné osoby po předchozím sjednání schůzky.

Kdo bude oznámení řešit

Společnost Quanti jmenovala k řešení oznámení pověřené osoby:

Podezření nahlášená přes formulář jdou k primární pověřené osobě. Pokud by se podezření týkalo primární pověřené osoby, je možné při vyplňování formuláře zvolit, aby oznámení bylo namísto toho zasláno dalším pověřeným osobám.

Externí oznamovací systém

Oznámení lze učinit také externím oznamovacím systémem, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz). Pro efektivní řešení doporučujeme primárně využít vnitřního oznamovacího systému, jak je uvedeno výše.