Konec podpory Xamarinu. V Quanti máme řešení.

Cevro Institut portál

Zpět

Portál soukromé vysoké školy CEVRO Institut, z.ú.

Popis

Portál soukromé vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. je určen primárně pro uchazeče o studium a studenty školy, a to jak na českých, tak anglických studijních programech. Portál je postaven na vlastním Content Management Systému (CMS), pokrývajícím všechny potřeby zákazníka, včetně možnosti vytváření responsivního dlaždicového rozvržení článků pomocí CMS.

Základ aplikace je napsaný v jazyce PHP v Nette frameworku. V administrační části je ve front-endové části použitý AngularJS. Pro zasílání emailových sdělení a sběr kontaktních údajů je pomocí REST API využit systém MailQ.

Technologie

PHP 7.2 (Nette framework), AngularJS

Odkaz

https://www.cevroinstitut.cz/