Konec podpory Xamarinu. V Quanti máme řešení.

RTIS

Ve výrobních linkách je důležité vidět v reálném čase, jak běží jednotlivá výroba a zda náhodou nastaly nepředvídatelné komplikace. Za tímto účelem vznikla aplikace RTIS.

Úvod

Rakona s. r. o., která spadá pod skupinu Procter & Gamble, vyrábí prací prášky a detergenty. Na každý produkt má vlastní výrobní linku. Cílem každé výrobní továrny je maximalizovat produkci a minimalizovat výpadek. Linky jsou automatizované a mají mnoho čidel, která sbírají data z celého procesu výroby. Právě tyto data jsou vstupem do naší aplikace pro monitoring výrobních linek.

Výzvy

Bylo potřeba vytvořit jednoduchou aplikaci, která by zobrazovala aktuální data z výrobních linek přehledně a srozumitelně, tak aby na základě těchto dat bylo možné zjistit, jaká je aktuální situace na lince. Zároveň bylo cílem, aby aplikace pracovala s databází naprosto obecně tak, aby při změně dat stačilo aplikaci pouze přenastavit a nebylo nutné ji přeinstalovat. Důraz byl také kladen na spolehlivost zobrazení, protože špatná vizualizace produkce může mít za následek velké finanční ztráty.

Řešení

Vznikl univerzální informační systém poskytující aktuální přehled informací z dat, která jsou uložena v podnikové databázi. Jedná se o webovou aplikaci, která je responzivní a tudíž funguje bez problému na tabletu, počítači či televizi. Systém přehledně zobrazuje stav výrobních linek. U každého atributu na dashboardu je možné nastavit jednoduchá pravidla pro zobrazení, či podmíněné formátování. Tak aby byli jasně a přehledně zobrazené klíčové informace. Aplikace je postavena na PHP frameworku Nette a využívá MSSQL databázi.

43fee460-7ff8-4ffa-bd8f-90b8d5168af5.jpeg

Závěr

Dodali jsme aplikaci, včetně všech dokumentací tak, že si P&G aplikaci sám nadále spravuje. Náš zobrazovací dashboard je umístěn v továrně hned na několika místech, aby klíčová data byla pořád na očích. Zobrazovací zařízení s naší aplikací jsou umístěna hned u vstupu, na chodbách, v jídelnách a pochopitelně ve výrobní hale.

Firma byla s aplikací spokojená natolik, že se RTIS rozšířil i do dalších zemí. Například i do Turecké továrny. (Díky tomu, že je aplikace univerzálně napsaná, není problém ji při drobné úpravě napojit na jakoukoliv továrnu).